Ускоряване на икономическия растеж, показват оценките на Националния статистически институт

Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото тримесечие на 2015 г. с 0,9% на тримесечна база след растеж с 0,4% през последните 3 месеца на 2014
На годишна база БВП на България за периода януари – март се повиши с 2,0% (спрямо първото тримесечие на 2014-а година) след растеж с 1,3% в края на миналата година, показват предварителните оценки на Националния статистически институт (НСИ), предаде БНР.
Това е знак за сериозно ускоряване на икономическия растеж на нашата страна в началото на годината спрямо растежа, отбелязан през второто полугодие на 2014-а година.
Предварителните оценки на НСИ показват за първото тримесечие на 2015-а година годината брутният вътрешен продукт на България възлиза на 17,245 млрд. лева по текущи цени (или под 2395 лева от стойностния обем на показателя на човек от населението), като преизчислен в евро, БВП е съответно 8,817 млрд. евро и на човек от населението се падат 1224 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2015-а година възлиза на 14 562 млн. лева по текущи цени.
Най-голям дял в БВП на страната от 86% заема крайното потребление, докато инвестициите формират 16,9% от произведения БВП.
Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0,2 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година, достигайки 3,0% от БВП.
Секторът в индустрията увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта и достига 32,0%, докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига ниво от 65,0% при 66,2% през съответния период на предходната година.
Предварителните оценки на НСИ предполагат, че икономическият растеж в нашата страна през 2015-а година ще надвиши значително бюджетната прогноза за повишение с едва 0,8 процентни пункта.
От първи дни на месец май Европейската комисия повиши своите прогнози за икономическия растеж на България и вече очаква растеж на БВП с 1,0% през 2015-а година (при прогноза през февруари за растеж с 0,8%).

Comments

comments