Увеличава се износът на България към ЕС

През 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо 2014 г. и е в размер на 29.1 млрд. лева . Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите – членки на ЕС, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
През декември 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 5.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.174 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС през 2015 г. се увеличава с 5.5% спрямо 2014 г. и е на стойност 33.2 млрд. лв. по цени CIF . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През декември 2015 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 1.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.861 млрд. лв. по цени CIF.

Comments

comments