Увеличават пенсиите с 2,6% от 1 юли

На свое заседание, проведено на 16 май 2016 година, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение от 1 юли 2016 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2015 година, да бъдат осъвременени с 2,6 процента.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Comments

comments