Търсят нова сграда за Административния съд

Административният съд в Благоевград отново е четвърти в страната по критерий за действителна натовареност на магистратите и по брой приключени в срок дела.

Нарежда се след големите съдебни райони София, Пловдив и Бургас. Това отчете по време на годишното събрание днес председателят Мария Тодорова.

„Повишени са бързината на съдебните производства както и качеството на правораздаване. През отчетния период са образувани 1814 дела, от които 905 са първоинстанционни, а касационните са 909. От образуваните касационни производства, 855 са дела с наказателно-административен характер“, отчете съдебният председател Мария Тодорова.

„Значителният брой на делата за разглеждане от магистратите в АС-Благоевград не са попречили на ефективната правораздавателна дейност. През изтеклата година са приключени със съдебен акт 1838 дела, като 1524 от тях са постановен в 3-месечен срок от завеждането им. В процентно изражение това 83 на сто от образуваните и свършени административни производства“, заяви магистратът Тодорова.
„Проблем пред правораздавателите и останалите служители в АС-Благоевград е материалната база. Всички съдии се помещамат в едва 7 помещения, липсва стая за архивиране на делата, както и складово помещение. Съдът е в многофункионална сграда, в която има множество търговски обекти, жилищна част, фитнес, радио, банкови офиси. Надявам се, че областният управител и кметът на Благоевград ще разрешат битовия ни проблем, като отдадат за нуждите на Административния съд сградата, в която към помента се помещава Стопанския факултет на Югозападния университет“, каза председателят Мария Тодорова.

На отчетното събрание в АС, освен представители на Върховния административен съд и Висшия съдебен съвет, присъстваха областният управител Бисер Михайлов, кметът Атанас Камбитов и председателят на ОбС Радослав Тасков.

Градоначалникът Камбитов увери, че администрацията му активно действа за предоставяне на нова база за съда, но трябва да се уредят отношенията с ръководството на ЮЗУ.

Кметът се надява, че догодина административните магистрати ще се преместят в сградата срещу Окръжния съд.

Comments

comments