Тържествена церемония за връчване на дипломите на випускниците от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

На 28 април 2016г. (четвъртък) от 10.30 часа в Аулата на Югозападен университет “Неофит Рилски”- Учебен корпус №1 ще се състои тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2015 на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Своите дипломи в празничния ден ще получат 191 абсолвенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите “Логопедия”, “Кинезитерапия”, “Социални дейности” (редовно и задочно), „Спортна анимация“ (магистър) и „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“ (магистър).
По традиция студентите с отличен успех ще бъдат наградени с плакет от Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков и грамоти от декана на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ проф. д-р Стоян Иванов.
На тържествената церемония са поканени народни представители, представители на общинското и областното ръководства, министерства, агенции и ведомства, с които факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ поддържа активни контакти.

Comments

comments