Тържествена церемония за връчване на дипломите на випускниците от Факултета по педагогика в ЮЗУ

На 20 май 2016г. (петък) от 10.00 часа в Аулата на Югозападен университет “Неофит Рилски”- Учебен корпус №1 ще се състои тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2015 на Факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Своите дипломи в празничния ден ще получат 350 абсолвенти в ОКС „бакалавър“ от специалностите „Педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика“- за чуждестранни студенти, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“ и в ОКС „магистър“ от специалностите „Образователен мениджмънт“, „Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст“, „Социална превенция и консултиране „, „Педагогика за надарени деца“, „Педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение“, „Специална педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика“, „Начална училищна педагогика“, „Интеркултурно образование“, „Техника, технологии и предприемачество“ и „Физическо възпитание и спорт“
По традиция отличниците на випуска ще получат плакет от Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.
На тържествената церемония са поканени представители на общинското и областното ръководства, почетни професори, бивши декани, преподаватели с принос за издигане авторитета на Факултета по педагогика, директори на училища-партньори, учителски синдикати и партньори по проекти.

Comments

comments