Търговци от Благоевград за трети път печелят дело за отмяна на решение на Обс-Благоевград за такса смет/ВИДЕО/

Търговци от Благоевград за трети път печелят дело в Административен съд- Благоевград за отмяна на решение на Обс , относно начина по който общинският съвет определя размера на такса смет.Съдия Тодорова е открила няколко нарушения в решението на Обс, основното е по чл.67 от Закона за местните данъци и такси , според ,който размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не може това количество да бъде установено, се определя ползвател или пропорционално върху основа , определена от Общинския съвет. Местният общински съвет , обаче е пренебрегвал до момента възможността таксата да се плаща върху реалният размер на боклука.
По начина определен от съветниците за изчисление на такса смет, да става въз основа на данъчната оценка на имота, се стига до абсурдни ситуации в които, заради високата данъчна оценка таксите смет достигат 3000-4000 лв., което означава ,че търговците са обременени да плащат все едно още един данък във висок размер.
Ако след трето решение на Административен съд , Обс не се събрази , търговците са решени да отнесат въпроса до Европейския съд и със сигурност няма да се примирят с незоконосъобразните действия на съветниците спрямо бизнеса в града.

Comments

comments