Търговците по пазара масово удрят клиентите в грамажа

Търговците по пазарите масово удрят в грамажите крайните потребители. Това показа проверка на инспектори от Метрологичен надзор-Пловдив, които извършиха внезапна проверка на един от пазарите в града.
Инспекторите бяха придружавани от полиция, тъй като много от търговците отказват да предоставят кантарите си за проверка.
След два часа резултатите показаха драстични нарушения, които удрят по джоба на крайните потребители – липса на пломби по кантарите, няколко търговци бяха забравили да преминат годишния преглед за точност на везните, а други използваха тъй наречените черни везни – кантари, които са произведени в Китай, но са забранени за употреба по пазарите, тъй като мерят неточно.
„Това се дължи на сравнително ниската цена на тези везни, в пъти по-ниска, отколкото легалните разрешени за използване, които са преминали всички изпитвания, за да бъде удостоверено че те извършват точни измервания”, посочи Екатерина Павлова от Метрологичен надзор-Южна България.

Comments

comments