Три фирми с апетит за строителство на АМ „Струма“ от Кресна до Сандански

Три са ценовите предложения на допуснатите до оценяване във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“, които днес бяха отворени в Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
Предложенията на участниците в процедура са: ДЗЗД „ПСТ Струма 3“ с приета договорна сума от 228 145 216 лв. без ДДС и максимална договорна цена от 249 123 716 лв. без ДДС; Консорциум „Струма – ЛОТ 3.3“ с приета договорна сума в размер на 213 144 512 лв. без ДДС и максимална договорна цена на стойност 234 123 012 лв. без ДДС; Обединение „АМ Струма“ с приета договорна сума от 259 807 040 лв. без ДДС и максимална договорна цена в размер на 280 785 540 лв. без ДДС. Процедурата се провежда по условията на ФИДИК. Според тях максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора.

Comments

comments