Теглене на нови 18 млн. лв. заем залага кметът М. Байкушев в проектобюджет 2024 на Община Благоевград

Нов заем от 18 млн. лв. залага кметът Методи Байкушев в проектобюджет 2024 на Община
Благоевград. Това се разбра на обсъжданията на проекта на най-важния финансов документ на
Общината в постоянните комисии на местния парламент, които се провеждат от началото на
седмицата. Искането на градоначалника е ОбС да одобри увеличение на максималния размер на
дълга от 20 млн. лв. на 40 млн. лв., от които 18 млн. лв. са поемане на нов дълг.
Най-активният в дискусиите в Комисията по образование съветник Димитър Урдев постави
въпроса за причината да се залага нов дълг, при това в толкова големи размери, след като през
декември 2023 г. ОбС одобри поисканите от кмета Байкушев 6 млн. лв. заем от Министерството
на финансите. Градоначалникът поясни, че въпросните 6 млн. лв. не се водят като общински
дълг, а заложените в проектобюджета 18 млн. лв. са във връзка с общата задлъжнялост на
общината.
„Трябва да платим едни 20 млн. лв. за инсталацията на сметището, които нямаме. Ако не ги
вземем, няма да можем да си посрещнем задълженията“, отговори кметът Байкушев, като
обясни, че вероятно общината допълнително ще се наложи да плаща и за работата на
анаеробната инсталация, тъй като тя е била проектирана за 15 000 тона, а общината е в
състояние да осигури едва 3000 тона материал.
В проектобюджета за 2024 г. кметът иска и ОбС да му даде свободата да прехвърля средства от
една дейност в друга, да разходва средства от проект в проект, т.е. да ги ползва като оборотни,
към което Д. Урдев настоя това да става след съгласуване с ресорните комисии.
Към искането на кмета да кандидатства по проекти с право сам да избира какви, къде и за какво
Урдев настоя също да се допълни кандидатстването да е след съгласуване с ресорните комисии,
преди да започне харченето на средства и извършване на дейности.
„ОбС трябва да бъде съпричастен в процеса на вземане на решения, а не да го правим пред
свършен факт и да ни се извиват ръцете, като ни се вкарват предложения на кметския екип в
последния момент като извънредни точки на сесия“, коментира основанието за направените
допълнения съветникът. Той поиска още в бюджета да се впише задължение Община
Благоевград, всички второстепенни разпоредители към общината, общинските предприятия и
общинските фирми всяка седмица да публикуват справка за направените плащания – размер,
валута, основание и източник на средствата.
Кметът Байкушев отбеляза, че аналогична идея е заложил в предизборната си програма, но тъй
като изпълнението й било по-сложно, смята да я реализира до края на мандата, но Д. Урдев го
контрира: „Който ползва онлайн банкиране, е наясно, че подобно нещо отнема 2-3 минути. Ако
на някого му е трудно да го прави, аз се наемам доброволно и напълно безплатно да го върша в
името на прозрачността“, заяви съветникът.
Д. Урдев настоя градоначалникът и екипът му да дадат повече подробности за политиката си в
областта на културата, отбелязвайки драстичното намаление на заложените средства за култура,
които от 850 000 лв. за 2023 г. падат едва на 50 000 лв. за 2024 г.
„Парите за културен календар са силно намалени, а в същото време драстично се увеличават
средствата за заплати и издръжка на общинските културни институти от 3,6 млн. лв. за миналата
година на 4,3 млн. лв. за 2024 г. По какъв начин бихме компенсирали празнината, която ще се
отвори – на 24 май хората ще чакат културна програма, също и на 5 октомври, вероятно и на 1
юни, за Коледа, Нова година… Имате ли идея по какъв начин ще се компенсира празнотата? Не
можем да оставим града без културен живот“, директен бе Д. Урдев.
„Културната програма на предишния екип беше концерт на Васил Найденов и Силвия Кацарова на
24 май, South west festival и грандиозно светлинно шоу на 5 октомври, срещу това стоят 850 000
лв.“, отговори кметът М. Байкушев и допълни: „В момента съм възложил на зам. кмета по
културата да изготви рамка, която да включва устойчиви събития, такива, които системно да
привличат хора в града, и на трето място те да са наистина културни. Досега подходът е, че цялата външна програма се прави за лъскане на имиджа на кмета. Нямам нужда от това. Искам
да структурираме външна културна програма така, че Община Благоевград да не носи целия
финансов риск. Ако се доверим на промоутъри например за организиране на фестивал и от
продажба на билети не се покрият разходите, общината да не поеме сама цялата финансова
тежест. Затова ще заложим на три неща: да работим със спонсори, общината да подпомага, но
не и да поема 100% организацията на събития и в силните сезони да доведем повече хора в
града. Вече разговаряме с местните фирми за спонсорства и те откликват. На въпроса за
увеличените разходи за културните институти това е заради подписан предизборно КТД при
предишното управление на общината и увеличението на минималната работна заплата“.
В. Павлова напомни, че в бюджетите на културните институти има заложени и средства за
дейност, а Д. Урдев отбеляза, че е важно какво общината получава в замяна на издръжката,
която дава за тях.

 

 

 

 

 

Източник: struma.bg

Comments

comments