Такса включване към тока – окончателно незаконна!

Сдружението за правна помощ на потребителите спечели и на последна инстанция делото срещу общите условия на електроснабдителното дружество ЕВН.
Върховният касационен съд (ВКС) е отменил окончателно и без право на обжалване прилагането на атакуваните като неравноправни 13 клаузи от общите условия на монополиста. Сред въпросните клаузи е и такса включване при неплатена сметка и просрочие. На практика отпадат 1/3 от общините условия на електроразпределителното дружество.
Съдът е взел решението си на 7 август. От Сдружението за правна помощ на потребителите отбелязват, че решението на Касационния съд ще доведе до значими последици в отношенията доставчик-потребител на ел. енергия не само за клиентите на ЕВН, но и за всички потребители в страната.
Пловдивският апелативен съд потвърди решението на окръжните магистрати през декември, според което прилагането на оспорените клаузи, които касаят таксата за включване, когато токът е бил прекъснат.
От ЕВН веднага обявиха намерението си да обжалват.
След решението на ВКС, енергийният оператор вече не може да прекъсва тока, без предварително да е уведомил потребителя за това.

Comments

comments