С 20% ще се увеличат студентски стипендии

С 20% ще се увеличат студентски стипендии, които се отпускат от държавата. Новината съобщи вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева след проведената пета работна среща с представители на студентските съвети, на Министерство на финансите, на Съвета на ректорите и на МОН. Средствата от близо 1 млн. лв. за тази академична година ще се осигурят от резерви на МОН. За следващата година ще се заложат близо 3 млн. лв. за стипендии, защото се вдига минималният и максимален праг на размера, който се отпуска. Ако досега минимумът бе 50 лв., ще стане 70 лв. Максимумът сега е 120 лв., но скача на 150 лв. Студентите подкрепиха политиката на министерството да стимулира качеството в образованието със стипендии за успех. Затова вече критерият за стипендия ще бъде само „среден семестриален успех“. Ще продължат да се дават стипендии и по право – на сираци, майки и др. От 200 лв. на 300 лв. се увеличава и размерът на специалните стипендии – награди за постижение. В постановлението ще бъде записано още, че висшите училища изплащат стипендиите за всеки предходен месец до 5-о число, а не накуп. Студентите настояват в средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години да се заложи 10% увеличение на средствата за стипендии.

Comments

comments