С отрицателна лихва са спестовните сметки

Спестовните сметки на различни банки реално носят отрицателна доходност, показа проверка на предлаганите условия. Като това се дължи на таксите за обслужване на сметките и ниските лихви, пише “Стандарт”. Например годишната такса за обслужване на спестовна сметка в една от банките в страната е 18 лв., ако клиентът не получава по сметка в банката заплатата си или друг регулярен ежемесечен превод. А годишната лихва по сметката е 0,10%, ако клиентът не получава в банката заплатата си. Оказва се, че ако човек има по сметката си 1000 лв., ще трябва да плати такса от 18 лв., и да получи лихва от 1 лв. Това е отрицателна доходност от минус 1,7%. Има и банки, в които спестовните сметки са без такса за обслужване. В този случай колкото и малка да е лихвата, тя носи положителен доход. Спестовните сметки станаха много популярни, след като беше въведен данък върху доходите от лихви по банковите срочни депозити. С причината да избегнат плащането на данъка, много хора си направиха спестовни сметки. Но основното предимство е, че от тези сметки може да се тегли и да се внася по всяко време. В момента обаче с данък от 8% се облагат лихвите по всички банкови сметки, включително и по спестовните. Затова е по-добре да държите парите си на депозит. Няма такси за откриване на депозит и за теглене на средства на падежа. Затова депозитите носят положителна доходност, въпреки че има и депозитни продукти с лихва от 0,01% годишно.

Comments

comments