Съкращения в Областна администрация – Благоевград

Министерският съвет намалява броя служителите в областните администрации с 27 щатни бройки. Съкращенията се отнасят за областите Благоевград, Варна, Кюстендил, Перник, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Софийска и Търговище. Направените промени са в резултат на анализа за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден в годишния закон за бюджета.

Comments

comments