Създават първата в Югозапада зала за изслушване и разпити на деца

Районен съд –Благоевград започна реализация на проект, чиято цел е подобряването на работната среда и улесняване на съдебните процедури по граждански дела с участието на деца за оптимално гарантиране на техните интереси и права.

В проекта се предвижда създаването и оборудването на първата за региона адаптирана съдебна зала за изслушване и разпити на деца в гражданските съдебни процедури при съобразяване на утвърдените международни стандарти за това. Предвижда се в залата да се постави специален интериор и детски кът за консултации и подготовка на децата от специалисти –психолози преди участието им в съдебните процедури.

Предвижда и адаптирането на първият така нар.“План за родителстване“, който да улеснява и подпомага страните-родители по делата при вземането на решения и съгласуването на споразумение в рамките на делото относно въпросите, свързани с децата –упражняване на родителски права, привременни мерки, заплащане на издръжка, извеждане на детето от страната, ваканции на детето и др., като по този начин ще се мотивират самите родители да предлагат на съда за одобрение най-добрите и адекватни условия и начини за родителстване, които да изпълняват при одобрението и възприемането им от съда, като се гарантират и защитават в максимална степен правата на децата.

С изпълнението на този проект ще обезпечи щадящи условия за изслушване на деца по утвърдените международни стандарти за това както в наказателните процедури, така и за изслушване на деца в гражданските процедури, което пък съгласно стандартите се осъществява в адаптирана съдебна зала в самата съдебна палата.

Comments

comments