Съдът: Разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно – до 17 декември 2024 година

Съдът не уважи тезата на ДНСК

Със свое Решение № 6800 от 19.11.2021 пореден съдебен състав на Административния съд – София-град (АССГ) потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно, а опитите да бъде спрян строежът – незаконосъобразни.

Съдът е категоричен:

„Срокът на правно действие на разрешението за строеж е започнал да тече на 19.11.2012, впоследствие трансформиран от 5 години на 10 години, при което изтича на 19.11.2022. Този срок следва да се продължи с периода, през който строителството е спряно с незаконосъобразен административен акт, който е отменен след проведен съдебен контрол. Този период е 24 месеца и 28 дни (от 14.04.2019 до 13.05.2021), което означава, че 17.12.2024 е крайната дата на правното действие на разрешението за строеж.“

След като два съдебни състава на Административен съд – София град (АССГ) постановиха в мотивите си, че Разрешението за строеж е валидно най-малко до 19.11.2022 г., сега АССГ се произнесе по същество с диспозитива на решението, че Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 17.12.2024, признавайки правото на удължаване на първоначалния срок на валидност 19.11.2022 г. с две години и един месец – тоест, времето, през което строежът беше незаконосъобразно спрян от ДНСК.

Прецизното преизчисляване на срока на валидност на Разрешението за строеж на „Златен Век“ се наложи да бъде направено, заради опитите на държавната администрация напълно да игнорира предходните решения на съда по казуса.

Съдът не уважи тезата на ДНСК, че срокът на валидност следва да се отчита от откриването на строителната площадка, игнорирайки наличието на презаверка от 2012 г. Незачитането на презаверката на Разрешителното за строеж „би нарушило принципите на законност, правна сигурност, предвидимост и стабилност на правния ред“, се казва в решението на съда.

Вярвайки във върховенството на закона, продължаваме да се борим за справедлива бизнес среда в България. За пореден път заявяваме, че „Златен Век“ е проект с безупречна документация и валидно Разрешение за строеж. Строителството на „Златен Век“ продължава!“ – категорични са от „АРТЕКС“.

Comments

comments