Съдия Вера Коева е новият председател на Районен съд – Благоевград

Съдийската колегия на ВСС проведе редовно заседание, на което бе решено кой ще бъде новият председател на Районен съд – Благоевград. По предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград, след проведен дебат, с 8 гласа „за“ и 6 „против“ Съдийската колегия реши Вера Георгиева Коева, съдия в Районен съд – Благоевград за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Благоевград. До избора на председател, Районен съд – Благоевград се ръководеше от временно изпълняващия длъжността председател съдия Владимир Пензов.

Comments

comments