Съдията с особено мнение: Присъдата срещу Цветанов е правилна, не е продиктувана от пристрастие

Жанина Начева е категорична, че решението на Софийския апелативен съд да осъди плитика на 4 години затвор е напълно основателно.
„Не мога да се съглася и с нито един от аргументите, на които се основава мнозинството, за да приеме като легитимно и обективно оправдани съмненията на подсъдимия относно безпристрастността на въззивния съд“. Това се посочва в особеното мнение на съдия Жанина Начева, която е член на съдебния състав, който днес обяви, че връща делото за ново разглеждане от Софийския апелативен съд, съобщава „24 часа“.Решението на съдиите от Върховния касационен съд е взето с два гласа на един. В полза на Цветанов са гласували съдия Татяна Кънчева, председател на съдебния състав и съдия Биляна Чочева.

Съдия Начева е категорична, че решението на Софийския апелативен съд да осъди Цветан Цветанов на четири години затвор е напълно основателно. Тя отхвърля жалбата на адвокат Менко Менков, защитник на Цветан Цветанов, в която се твърди, че съдиите от САС са действали с пристрастие. „На първо място, начинът на изразяване при изготвяне на съдебния акт с нищо не показва личното пристрастие или предубеждение на въззивния съд, който се е произнесъл по същество на делото. Използваните формулировки са в допустимите и приемливи граници за съдебен акт по наказателно дело и не противоречат на изискванията за безпристрастност по чл. 6, т. 1 от Конвенцията (Европейската конвенция за правата на човека – бел.ред.), а това личи и от касационното решение. Заключението, че личното пристрастие на членовете на въззивния състав се установява от съдържанието на решението се основава на отделни пасажи от няколко и различни изречения, които са откъснати както от цялостния смисъл на мотивите, така и от общия контекст на съответната теза, която съдът е аргументирал при решаване на фактическите и правни въпроси, поставени по делото“, пише върховната съдийка.

Особеното мнение на съдия Жанина Начева е развито на седем страници, докато оправдателното решение на двамата й колеги е осем страници. „Неприемливи намирам и аргументите, че Софийският апелативен съд не е успял да се дистанцира от различни внушения; че сам е направил внушения чрез използваните изразни средства в мотивите на решението; че е отправял директни обвинения и това подсказвало да се е чувствал лично засегнат от публични изказвания на подсъдимия като политик по повод разследвания. Конкретни изрази обаче, от които се извлича извод за направени внушения, в мотивите на мнозинството липсват. Те са заместени от обобщения със смисъл, какъвто не откривам във въззивното решение и какъвто не се придава и от защитника на подсъдимия. В тази част Софийският апелативен съд е пресъздал отделни съображения на Съда в Страсбург по осъдителни решения срещу България, посочени като илюстрация за разминаване между изявления на представител на една от публичните власти и престъплението, което е приел за извършено от подсъдимия. Нищо от начина, по който са се изразили съдиите в мотивите на решението, не подсказва да са се почувствали лично засегнати от публични изказвания на подсъдимия Цветанов за водените срещу други лица разследвания“, са друга част от аргументите на съдия Начева, с която тя не приема връщането на делото за ново разглеждане.

От особеното мнение на съдийката става ясно, че колегите й дори са мотивирали своето решение с аргументи, които не са били изложени в жалбата на защитата на Цветанов. „Не мога да споделя и позицията на мнозинството за процесуални нарушения, свързани със събирането и оценката на оправдателни доказателства, които са интерпретирани като израз на проявено предубеждение (възражение в тази връзка за предубеденост в жалбите няма, както приема мнозинството)“, посочва съдия Начева.

Припомняме, че Върховният касационен съд уважи жалбата на Цветан Цветанов срещу решението, с което е потвърдена осъдителната присъда на Софийския градски съд. Върховните съдии приемат, че е нарушено правото на подсъдимия да получи правосъдие от безпристрастен съд, гарантирано от Конвенцията за защита правата на човека и от Наказателно процесуалния кодекс.

Comments

comments