Съветникът от ВМРО Г. Васев с предложение до ОБС: Благоевград да забрани бурките

Общинският съветник на патриотите от ВМРО-БНД, Георги Васев вкарва за обсъждане в Общински съвет – Благоевград създаването на нов раздел с наименование “Опазване на обществения ред при дейността на религиозни общности” от чл. 29 до чл. 39, към Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред.

Георги Васев сподели: „С включването на раздел “Опазване на обществения ред при дейността на религиозни общности” ще се регулират отношенията в тази сфера и ще се осъществява по сериозен контрол и съответно ще се гарантира спокойствието на благоевградчани. С въвеждането на регистър на вероизповеданията и с въвеждането на някои ограничения относно агитацията, ще се осигури възможност всеки гражданин на Благоевград да изповядва своите религиозни възгледи без да пречи на останалите членове на обществото. Целта на изменението и допълнението на наредбата е да се въведе ред и контрол при дейността на религиозните общности”.

Според Васев и ВМРО, за прилагането на измененията няма да е необходимо разходването на бюджетни средства. С приемането на допълнението ще се ограничи агресивното навлизане на различни религиозни течения, които не са регистрирани по надлежния ред и ще се осъществи по-сериозен контрол в дейността на регистрираните религиозни общности и вероизповедания.

В предложените от Васев нови промени прави впечатление Член 36, алинея 5, която гласи : „Забранява се носенето на облекло и аксесоари, покриващи лицето, както и всички други видове религиозно облекло и символи, които са в разрез с морала и традициите на религиозните общности в Република България. ” С това става ясно, че и в Благоевград ще бъде забранено да се носят бурки и други подобни покривала за жените.

Източник:Струма.бг

Comments

comments