Схема за подобряване условията на труд разясняват експерти в Пиринско

Екипът на Областен информационен център – Благоевград започва информационна кампания на територията на областта за представяне на схема „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кампанията ще се проведе в периода 14 – 20 май като целта на срещите по места е да се даде яснота на кандидат – бенефициентите по Условията за кандидатстване по схемата, както и да получат възможност да зададат своите въпроси на експертите. Първата от поредицата информационни срещи ще бъде осъществена след два дни – съответно 14 май, от 10.30 часа в офиса на Областен информационен център. Във вторник – 17 май процедурата ще бъде представена пред представители на бизнеса в гр. Гоце Делчев, а в сряда – пред тези от Разлог. Информационните срещи ще продължат да бъдат провеждани в градовете Петрич и Сандански, съответно на 19 и 20 май. Входът е безплатен, а заинтересованите лица могат да потърсят допълнителна информация за часа и мястото на провеждане на събитията на телефоните на Областен информационен център – Благоевград. Схемата „Добри и безопасни условия на труд“ има за цел да подобри работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждането на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряването на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с идеята запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на местоработата. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 80 000 000 лв. Допустими кандидати по процедурата са микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели. Всеки от подадените проекти може да бъда на стойност от 50 000 лв. до 391 166 лв.

Comments

comments