Студенти и преподаватели от ЮЗУ „Неофит Рилски“ създават дигитален архив на ромите от Югозападна България

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ стартира проект „Изграждане на дигитален ромски архив за Югозападна България –демократична публичност чрез право на история“, подкрепен от фондация „Отворено общество“, София, по програма „Студентски иновации“. Ръководител на проекта е доц. Анастасия Пашова. В него участват преподаватели от Правно-историческия факултет и от Филологическия факултет.

Проектът цели да направи видими за обществото историята на общността, нейното участие в социалния, културния, икономическия и политическия живот, да очертае политиките на държавата към ромската общност в различни исторически периоди. В дейностите по проекта ще участват обучени студенти роми, както и техни колеги социолози, педагози и архивисти, които съвместно ще създадат дигитален архив с документи, жизнени истории, визуални материали и други его-документи. Предвидени са архивни проучвания за историята на ромите в Югозападна България, както и теренни проучвания за събиране на устни автобиографични интервюта. Проектът ще доведе до преодоляване на негативните предразсъдъци към ромите, ще повиши квалификацията и образователния интерес на ромските студенти в Югозападния университет, както и на самооценката на ромската общност като цялост.

Comments

comments