Стартира приемът на документи за европейски стипендии в ЮЗУ „Неофит Рилски“

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за стипендии за летен семестър на учебната 2015/2016 г. по проект „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта – eurostipendii.mon.bg до 30 май 2016 г. Класирането ще бъде обявено на 21 юни 2016 г.
За „стипендия за успех“ могат да кандидатстват само студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления /Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г./, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00.
Кандидатите за стипендия за успех подават попълнен он-лайн формуляр и уверение, заверено от учебен отдел, със среден успех от предходните два семестъра (за първокурсници в бакалавърска и магистърска степен – от първия семестър) не по-нисък от добър 4.00.
За „стипендия за специални постижения“ могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, които са положили успешно всички изпити по учебен план и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
Кандидатстващите за специални стипендии подават формуляр, уверение за успех от предходния семестър не по-нисък от добър 4.00, служебна бележка, издадена от ЮЗУ „Неофит Рилски”, удостоверяваща участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности, придружена с реализирания проект (копие от самата разработка, статия, публикация, доклад, презентация, снимки и предмети), удостоверяващ постигнатите специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Студент може да получи до три специални стипендии, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучава.
Документите се предоставят в Учебен корпус №1 на Югозападния университет, стая 114А от 10.05. до 2.06.2016 г. oт 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. Повече информация студентите могат да открият в сайта на Университета www.swu.bg в графа Стипендии, стажове, мобилност.
Класирането за „стипендия за успех“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите по специалностите от приоритетните професионални направления. Класирането за „стипендия за специални постижения“ се извършва по низходящ ред на средния успех на студентите, като квотите са по факултети и се определят пропорционално на броя на студентите в редовна форма за съответния семестър.

Comments

comments