Стартира данъчната кампания в Община Сандански

MG_5377-600x400

Община Сандански поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси за настоящата 2018г. Всички данъчно задължени лица, които предплатят до 30.04.2018 г. /включително/ своите задължения в пълен размер ще се възползват от 5% отстъпка.

Съгласно ЗМДТ /Закон за местни данъци и такси/ данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства може да се заплати и на две равни вноски. Първата до 02.07.2018 г., а втората – до 31.10.2018 г.

Патентният данък може да се заплати на четири равни вноски, както следва:

-първо тримесечие – до 31.01.2018 г.

-второ тримесечие – до 30.04.2018 г.

-трето тримесечие – до 31.07.2018 г.

-четвърто тримесечие – до 31.10.2018 т.

Задълженията може да бъдат заплатени на касите на община Сандански в брой и чрез ПОС терминални устройства всеки работен ден, между 08:00 ч.-16:30 ч. Също така на касите на Изипей /EasyPay/ или по банкова сметка на община Сандански в Общинска банка по съответния код за вид плащане:

– BIC SOMBBGSF

– сметка IBAN BG11SOMB91308460554044

– вид плащане:

442100 – данък върху недвижимите имот и

442400 – такса битови отпадъци

442300 – данък върху превозните средства

441400 – окончателен год. патентен данък

Comments

comments