Станция 2 вещае невероятна драма: Първановград между „Осанна“ и „Разпни го“!

Метеорологична станция 2 подаде четвъртия си резултат от температурните замервания. Към 17.20 часа данните предвещават невероятна драма с бъдещето на Първановград – ще има ли светлина или не. Всичко зависи от това дали температурата в населеното място ще бъде поне 4 градуса.
Ето ги резултатите от Станция 2 към 17.20 часа:
Борисовград – 33.9
Миковград – 16.7
Догановград – 12.6
Барековград – 7.5
Куневград – 7.9
Сидеровград – 4.9
Симеоновград – 6.8
Първановград – 3.9

Comments

comments