Срокът за събаряне на къщите в Гърмен е удължен

Срокът за принудителното събаряне на незаконните постройки в Гърмен е удължен до 30 септември. Причината – към момента няма информация къде и кога ще бъде осигурен временен подслон на хората.
Повечето от жителите на квартала „Кремиковци“ в Гърмен обаче са категорични в нежеланието си да напуснат махалата и общността.
Нито един от жителите на квартала не е попълнил декларация за социално и имотно състояние, както и за желанието си да бъде настанен във временно жилище.
Жителите на село Гърмен за пореден път протестираха пред кметството и блокираха за кратко входа за служителите на общинска администрация. Хората искат най-сетне да се приложи цялата строгост на закона спрямо жителите на ромския квартал „Кремиковци“, които са вдигнали незаконни постройки.
Дирекцията за национален строитилен контрол (ДНСК) сподели, че ще изпълни всички влезли в сила заповеди за премахване на незаконните строежи в Гърмен при стриктно спазване на човешки права и принципа за съразмерност.
До момента вече са премахнати осем незаконни строежа в Гърмен, а 14 ще бъдат изпратени на кмета за действия по премахване. Предстои премахване на още 102 постройки.
За гарантиране запазването на правата на уязвимите лица е изискано от кмета на общината незабавно да предостави в ДНСК график със срокове за временно настаняване на засегнатите семейства, с оглед определяне на дата за изпълнение на заповедите за премахване. До момента в дирекцията не е получена информация за настаняване на засегнатите семейства.

Comments

comments