Средната работна заплата в област Благоевград се е увеличила на 648 лeва

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за област Благоевград се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.7% до 648 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 809 лв., а за частния – 603 лева. Това са изложените данни на НСИ.
През първото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за югозападната област /Благоевградска/ се увеличава с 9.6% в сравнение със съответния период на предходната година. В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2016 г. област Благоевград е на предпоследно място по показателя средна брутна работна заплата, като само в област Видин получават по-ниско заплащане – 637 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 265 лв., Стара Загора – 903 лв. и Варна – 899 лева. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2016 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на декември 2015 г., като достигат до 88.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. наетите лица в частния сектор се увеличават с 0.1% (до 69.0 хиляди), като в обществения сектор броят им също се увеличава с 3.5% до – 19.2 хиляди. В края на март 2016 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.3%. По сектори в сравнение с края на март 2015 г. наетите в частния сектор се увеличават с 1.1% (или с 0.7 хил.), а в обществения сектор съответно с 1.8% (или с 0.3 хил.).

Comments

comments