Средната продължителност на живот у нас е 74.5 години, изчислиха от НСИ

Средната продължителност на живота / общо за населението на страната / е 74.5 години. В изследването са взети предвид данните за периода 2013 – 2015 г., като спрямо предходния период 2012 – 2014 г. тя намалява с 0.2 години, съобщиха от НСИ.
България заедно с Латвия (74.5) и Литва (74.7 години) е сред държавите с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. С най-висока са Испания (83.3) и Италия (83.2 години).
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е с 6.9 години по-висока – 78.0 години.
В период от десет години / между 2005 и 2015 г. / средната продължителност на живота и при двата пола е нараснала с 2.0 години.
Средната продължителност на живота за населението в градовете е с 2.7 години по-висока (75.3 години), отколкото за населението в селата (72.6 години).
Спрямо 2005 г. за населението в градовете увеличението е с 2.4 години, а за населението в селата се запазва на същото ниво.
За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.0 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.5 години. За десетгодишен период (2005 – 2015 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 1.0 и 1.2 години съответно за мъжете и жените.
Средната продължителност на живота варира от 72.6 години в област Видин до 76.5 години в област Кърджали, като общо в девет области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Враца (8.3) и Монтана (8.0 години), а най-малка – в област Кърджали (6.0 години).

Comments

comments