Проверяват пожарната безопасност преди празниците

Предстоящите честванията на църковния празник “Възкресение Христово” са свързани с масово събиране на хора в църковни храмове, манастири и параклиси. Изпълняваните религиозни ритуали са съпроводени с паленето и пренасянето на свещи, което значително повишава риска от възникване на пожари. Това е известно на органите на „Пожарна безопасност и защита на населението“, които извършват проверки за осигуряване на успешна евакуация и пожарогасене, за изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, за наличието и изправността на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене и други. Именно за осигуряване и гарантиране безопасността на гражданите по време на църковните богослужения са предвидени дежурства на огнеборци със специализирани пожарни автомобили. С църковните служители се провеждат инструктажи за стриктно спазване на противопожарните правила и норми. „Пожарна безопасност и защита на населението” съветва гражданите да внимават при паленето на свещи около храмовете и у дома. Запалените свещи да се поставят само в специално пригодени за това негорими и защитени от вятър съдове и да не се оставят в близост до горими материали и без наблюдение. Да не се допуска децата да играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол. В случай на евакуация при възникване на инцидент, да не се допускат паника и сблъсъци, да се оказва съдействие на деца, възрастни и трудно подвижни хора. При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

Comments

comments