СПРАВОЧНИК – На тази дата през…

356г. пр.н.е. – се ражда знаменитият пълководец Александър Македонски, владетел на Древна Македония.

Comments

comments