Спорът „Община – Читалище“ продължава! Има ли опит за осуетяване на изпълнение на съдебно решение от страна на кметът Камбитов?

С Решение № 6666 от 06/05/2015 година, Върховният административен съд на Република България – Трето отделение, реши, че отменя решение № 2060 от 18.12.2014г. постановено по адм.д. №І 450 по описаза 2014г. на Адимнистративен съд – Благоевград, като вместо него постановява:
отменя заповед № 779/24.06.2014г. на кмета на община Благоевград, с която е разпоредено изземване от фактичаската власт на Народно чителище “ Н. Вапцаров – 1866″ гр. Благоевград на имот, представляващ публична общинска собственост, част от сграда с идентификатор 04279.613.158.2, представляващ „Барче-на кота 1.50“ с обща площ 164, 24 кв.м., в т.ч. бюфет – 121.00 кв.м., битова стая – 25.20 кв.м. и тоалетен възел – 34.40 кв.м.Решението не подлежи на обжалване.
Това решение слага край на едногодишната сага, която не даваше спокойствие на председателя на Народно чителище “ Н. Вапцаров – 1866″ – Васил Новоселски, както и всички членове и самодейци в културното средище. Спорът за обекта намиращ се в сградата на читалището,който е публична общинска собственост, възникна след решение на Общински съвет от 25 април 2014 г. за имота да се проведе търг за отдаването му под наем, след което кафе- клубът да бъде иззет по административен ред и в последствие обектът бе иззет от общината.Още тогава Васил Новоселски отправя предупреждение към кмета на Община Благоевград, че тези действия са незаконосъобразни и го запознава със Закона за Народните читалища, който им осигурява особена защита, въпреки това обаче кафе-клубът е отнет и обявен на търг.
Наемателят към днешна дата ще се окаже,че е най-потърпевш от случилото се, тъй като въпреки вложените средства, които по думите на хората възлизат на над 200 000 лв. , ще трябва да освободи обекта, тъй като Решението на Върх.адм.съд е окончателно и не подлежи на обжалване.Близки до наемателя, казват че той вероятно ще поиска възстановяване на средствата от община Благоевград.
Въпреки решението на съда, обаче се оказва , че сагата продължава. На 22 юни тази година, кметът Камбитов е изпратил препоръчително писмо до всички Частни съдебни изпълнители в града и региона в което се казва, че Община Благоевград е едноличен собственик на кафе-клуба, поради което частните съдебни изпълнители не трябва да образуват изпълнително дело и да не предприемат съдебно -изпълнителни действия по отношения на имота.Като допълнителен довод Камбитов изтъква наличието на висящ съдебен спор.
Висящ спор, обаче няма , тъй като Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, а в момента в който председателя на Читалището предприеме действия за изпълнение на съдебното решение Община Благоевград няма да има правомощия да спре изпълнениеното. Още повече по закон правомощията на съдебната власт са над тези на изпълнителната, така че кметът Камбитов трябва да изпълни Решението на ВАС, каквито са изискванията по закон.

Comments

comments