Спорното строително разрешение в с. Бистрица бе отменено, след протест на СГП

Във връзка с внесен протест от Софийска градска прокуратура (СГП) в РДНСК-Югозападен район, бе отменено разрешението за скандалния строеж на жилищна сграда в софийското с. Бистрица. С протеста се иска отмяна на строителното разрешение като нищожно, поради груби нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

На 27.10.2016 г. от СГП – отдел „Надзор за законност“, е изготвен и внесен протеста срещу разрешението за строителство на сградата, за което СГП съобщи своевременно и обяви мотивите си за протеста.

Протестът е разгледан от контролните общински органи и е издадена заповед за отмяната на разрешението за изграждането на жилищната сграда, която препятстваше достъп на жители на с. Бистрица до домовете им. Миналия месец те излязоха на протест, тъй като строителните работи обхванаха и съществуваща улица в селото.

Comments

comments