Споразумение за партньорство и побратимяване между градовете Благоевград и Чаковец (Хърватска) беше подписано от кметовете им

На официална визита в Чаковец, Хърватска кметът Стйепан Ковач и кметът на Община Благоевград, д-р Атанас Кабитов подписаха споразумение за партньорство и побратимяване на двата града.
„В лицето на Община Благоевград ние виждаме добър партньор, с които да обменяме добри практики. Благоевград и Чаковец имат много общи черти и можем да научим много едни от други“, заяви по време на подписването на Хартата, кметът на Чаковец, Стйепан Ковач. Той допълни, че Благоевград е място с развита хранително-вкусовата промишленост и университетски град, което ще разшири сферите в които могат да си сътрудничат двата града. Кметът Камбитов от своя страна каза, че по време на посещението си е набелязал неща, които ще бъдат реализирани и в Благоевград. Той даде пример и с депото за отпадъци, което е сериозен проблем в община Благоевград, но Чаковец е първенец в рециклирането на битови отпадъци в Хърватска. „Искам да изкажа благодарности и на посланика в Хърватска Н.Пр. Таня Димитрова, за това, че свърза двата града. Европейският съюз във финансова перспектива до 2020 г., обръща специално внимание на международното сътрудничество и развитието на съвместни проекти, което позволява привличане на европейски средства, така че смятаме да кандидатстваме заедно и по европейски програми“, заяви д-р Атанас Камбитов.
Делегацията от Благоевград бе почетен гост на Тържествена сесия по повод празника на град Чаковец. Делегатите се срещнаха с представители на вече побратимен град на Чаковец от Унгария, посланика на България в Хърватска, Таня Димитрова, министъра на Околната среда и водите на Хърватска, заместник министри, областния управител, председателя на Общински съвет – Чаковец, заместник кметовете на Чаковец и директори на общински звена.

Comments

comments