Спират тока на места в Симитли

Общинска администрация – Симитли и ЧЕЗ Разпределение България уведомяват за предстоящо прекъсване на електрозахранването и/или възможни смущения, поради изнасяне (рециклиране) на eл. табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод, както следва:

Община Симитли
На 02.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Мина „Ораново“ – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 02.02.2016 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Мина „Ораново“ – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 02.02.2016 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Мина „Ораново“ – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 02.02.2016 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Мина „Ораново“ – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 03.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Керамичен Цех – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 03.02.2016 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Керамичен Цех – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 03.02.2016 г. /12:30 – 13:00 ч./ – Симитли; Аврора 5; Беласица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Георги Димитров Магазин, Газостанция, Комплекс“Ивас“-Временно Ст-Во, Магазин, 43А, 88, 90, 92, 94, 98, 121, 123, 124, 86, 96, Фсмп, 100, 102, 104, 108, 110, 112; Герена Цех; Гоце Делчев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 28; Здравец 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Сервиз, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Ивайло 1, 2, 3; Илинден 10, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 56, 58, 59, 61, 70, 72; Комсомолска 2, Магазин, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лале 2, 4, 6, 8; Малина Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Момина Сълза 1, 2, 3, 4, 5; М. Чобанци Неуточнен Адрес Промишлена Зона; Октомврийска 111, 113, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 40, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пейо К Яворов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Плиска 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Рила 3, 8, 8; Родопи 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 52, 58, 6, 60, 64, 7, 8, 9, 20, 45; Свобода 2, Магазин, Ресторант, Фурна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трети март Кафе, 11, 13; УПИ-III-1466 Кв. 51 Чобанско Дере 1, 9; Шипка 10, 8; Ямбол 10, 12, 4, 6, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 03.02.2016 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Симитли; Аврора 5; Беласица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Георги Димитров Магазин, Газостанция, Комплекс“Ивас“-Временно Ст-Во, Магазин, 43А, 88, 90, 92, 94, 98, 121, 123, 124, 86, 96, Фсмп, 100, 102, 104, 108, 110, 112; Герена Цех; Гоце Делчев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 7, 9; Димитър Благоев 28; Здравец 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Сервиз, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Ивайло 1, 2, 3; Илинден 10, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 56, 58, 59, 61, 70, 72; Комсомолска 2, Магазин, 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лале 2, 4, 6, 8; Малина Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Момина Сълза 1, 2, 3, 4, 5; М. Чобанци Неуточнен Адрес Промишлена Зона; Октомврийска 111, 113, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 40, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пейо К Яворов 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Плиска 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Рила 3, 8, 8; Родопи 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 52, 58, 6, 60, 64, 7, 8, 9, 20, 45; Свобода 2, Магазин, Ресторант, Фурна, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8, 9; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трети март Кафе, 11, 13; УПИ-III-1466 Кв. 51 Чобанско Дере 1, 9; Шипка 10, 8; Ямбол 10, 12, 4, 6, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 03.02.2016 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Симитли; Георги Димитров Фсмп, 100, 102, 104, 108, 110, 112; Герена Цех; Здравец 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Комсомолска 2; Лале 2, 4, 6, 8; Малина Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Неуточнен Адрес Промишлена Зона; Октомврийска 40; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ямбол 10, 12, 4, 6, 8 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Оценете

Comments

comments