Специалност „Психология” – най-желаната в Софийския университет за 2015/2016

7 795 са кандидатите, подали документи за прием в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2015/2016 г., съобщиха от висшето учебно заведение.
Най-много са кандидатите, избрали като желание специалност „Психология”. На второ и трето място са специалностите „Публична администрация“ и „Английска филология“, следвани от „Социални дейности“, „Културология“, „Българска филология“, „Педагогика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“ и „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Comments

comments