Специализираната болница по онкология ще бъде оглавена от д-р Г.Георгиев,а д-р П. Георгиев застава начело на Тубдиспансера

Д-р Георги Георгиев, д-р Петър Георгиев, д-р Тони Даскалов и д-р Николай Янакиев спечелиха конкурса за шефове на четирите общински лечебни заведения. Новината стана известна вчера, след като петчленната изпитна комисия с председател общинския съветник д-р Огнян Чилев оценила кандидатите.

Д-р Георги Георгиев спечели конкурса за управител на Специализираната болница по онкология „Свети Мина“ в Благоевград с тригодишен мандат. На второ място е класирана финансистката Нина Марчева, дългогодишен главен счетоводител на онкология, съкратена преди месец. И двамата са получили оценка „Мн. добър” /5.10/ на писмената разработка, по-висока оценка е получил д-р Георгиев на устното събеседване с крайна оценка 5,23, срещу 5,16 за конкурентката му, и д-р Георгиев печели поста.

Припомняме, че в края на миналата година единствено в Специализираната болница по онкология „Свети Мина“ бе извършена кадрова рокада и д-р Георгиев зае временно управленския пост през ноември 2014 година, след като общинските съветници не продължиха мандата на тогавашната управителка д-р Христина Кузманова.

За управител на Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания /бившия тубдиспансер/на проведения конкурс на първо място е класиран д-р Петър Георгиев, който работи в Благоевград от една година. Той е получил обаче оценка 5,27.

„Колегата се представи отлично, с много добра писмена работа и устна защита на програмата си на мултимедия”, каза председателят на комисията д-р Огнян Чилев. Той поясни, че д-р П. Георгиев има две придобити специалности – по вътрешни болести и пневмофтизиатрия, владее три чужди езика, има професионален опит в болница в Германия, пристигнал е в Благоевград, защото оттук е коренът на съпругата му.

На второ място с оценка 4,99 е класиран д-р Чавдар Михайлов, който също работи в специализираното лечебно заведение и има две специалности. Досегашната управителка д-р Татяна Константинова, която ръководеше белодробната болница в продължение на 17 години, не е подавала документи за участие в конкурса. Тя е в пенсионна възраст.

Настоящите управители на Центъра по психично здраве – д-р Николай Янакиев, и на Медицински център 1 – д-р Тони Даскалов, са издържали успешно изпита и запазват постовете си за още един тригодишен мандат, след като изкарали съответно оценки 5,15 и 5,16.

„Единствено за управител на Центъра за кожни заболявания има обявен нов конкурс, тъй като сега няма явили се кандидати и д-р С. Янкулова продължава да изпълнява ръководните функции до провеждане на конкурс”, каза председателят на Здравната комисия в Общински съвет – Благоевград д-р Огнян Чилев.

Той допълни, че кандидатите за управител на Центъра за кожни заболявания могат да подават документи до края на следващата седмица, конкурсът трябва да се проведе до края на май.

Comments

comments