Спа центровете – само със сертификат

Наредбата за условията и реда за сертифициране на балнеолечебни, спа, уелнес и таласотерапевтични центрове днес бе обнародвана в Държавен вестник.

С подздзаконовия акт за първи път се въвеждат минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят тези специализирани центрове, съобщиха от Министерството на туризма.

Отсега нататък право да ползват съкращението „спа“ ще имат само сертифицираните по реда на наредбата обекти. Подробните изисквания към центровете са подредени в няколко групи: изграждане; оборудване и обзавеждане; обслужване; предлагани туристически услуги; квалификация и стаж на кадрите.

С влизането в сила на наредбата ще бъде прекъсната и порочната практика хотели с минимално оборудване сами да се определят като спа центрове. Това ще защити и потребителите, които вече ще са наясно какво да очакват, когато плащат за дадена услуга и къде могат да я получат.

header_image

Приемането на Наредбата бе сред основните приоритети на министерството и е чакана десетилетия от бранша. Страната ни е на второ място в Европа по ресурси от минерална вода и е необходима ясна регламентация, за да бъдем още по-конкурентоспособни на международния туристически пазар.

Comments

comments