Сметната палата дава на прокуратурата община Родопи

Сметната палата изпрати на прокуратурата одитния доклад за съответствие при изпълнението на бюджета и действията при планирането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори в Община Родопи. Одитът е за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., съобщиха от Сметната палата.

За пореден път Сметната палата изпраща на прокуратурата одитен доклад за община Родопи. Пред 2011 г. на Главния прокурор бе изпратен докладът за извършения одит на финансовото управление на община Родопи за периода от 01.01.2008 г. до 31.12. 2009 г.

В частта за нарушенията в областта на обществените поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. Докладът е изпратен и на кмета на община Родопи, и на Общинския съвет – Родопи.

Comments

comments