Служители от ДАМТН в Благоевград стартираха изненадващи проверки на асансьорите в областния център

Служители от ДАМТН в Благоевград стартираха изненадващи проверки на асансьорите в областния център Сред произволно проверените такива на прицел от инспекторите попданаха съоръженията в АУБ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и сградата на съда и прокуратурата в Благоевград.
„Повече от половината асансьори в Югозападна България са потенциални убийци“ , каза началник отделът в Държавна агенция за национален и метеорологичен контрол Благоевград Нели Карипова . Това показват и резултатите направени от инспекторите на регионалната дирекция за метрологичен и технически надзор. „Заради зачестилите случаи на инциденти с асансьори, от Държавната агенция за метерологичен и технически надзор, стартираха проверки в цялата страната. В Югозападна България само за седмица са спрени десетки асансьори“, каза Нели Карипова, началник отдел в Държавна агенция за национален и метеорологичен контрол /ДАМТН/ – Благоевград. По повод на тревожната статистика, вчера в Благоевград служители от ДАМТН стартираха внезапни проверки на съоръженията съвместно с инспекторите от техническия надзор и медии. С тях се целеше да бъдат обстойно проверени защитите монтирани на самия асансьор, общото състояние на асансьора, състояние на въжетата на машината, която задвижва асансьора. „Всеки асансьор има редица защити, част от които се намират в кабината, други се намират в машинното помещение, под и над асансьора. Всяка една от тези защити трябва да функционира изправно“, казаха инспекторите минути преди да започне акцията. Преди началото на проверката бе отчетено също така, че през тази седмица инспекторите на агенцията са проверили общо 36 асансьора в Благоевградска и Кюстендилска област, равносметката е тревожна, повече от половината, или 19 на брой са спрени. Сред спрените са асансьори в болниците в Сандански, Петрич и Гоце Делчев. По план три екипа инспектори трябваше да проверят изправността на асансьорите в АУБ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и сградата на съда и прокуратурата в Благоевград.Неочакваната ревизия в Благоевград стартира точно в 9 часа сутринта, като до края на работния ден бяха проверени над 15 асансьора намиращи се в произволно подбрани жилищни сгради и държавни институции в областния център. Липсата на указания за безопасно ползване на асансьорите и липсата на индетифиционен стикер в тях бяха сред най – често срещаните нарушения. Такъв бе и случаят с асансьорите намиращи се на ул. „Иван Шишман” № 18 в Благоевград. От двата проверени асансьора и двата се оказаха в нарушения. При проверката на първия асансьор инспекторите от ДАМТН Янко Славов и Милан Богдански установиха, че в съоръжението липсва стикер на надзорната фирма, която го обслужва, при втория такъв в същата жиилщна сграда пък нямаше залепен стикер за с укзания за безопасно ползване на асансьора от гражданите. След това двамата инспектори огледаха долната част на асансьорната кабина – пружините и механизмите в шахтата. После се качиха в асансьора и проверяваха дали той може да спира на всеки етаж, огледани бяха и евентуални липсващи стъкла на вратите и дали те се отварят отвътре при аварийно спиране. Инспекторите изпробваха и прегледаха също и задвижващите и осигурителни механизми в машинното отделение. Там обаче не бяха констатирани технически проблеми, които да заплашват ползващите асансьора. Така на фирмата подизпълнител, отоговаряща за подръжката на съоръженията – ЕТ „Джив”, чийто представИтел бе Живко Илиев инспекторите съставиха протокол за нарушения. Старши инспекторът в ДТК Регионален отдел – Югозаапдна България Янко Славов обясни пред наш репотер, че по закон, проверяващите служители, констатирали нарушения на място имат право единствено на това да издададт протокол за нарушение и съставят акт. „Размерът на актовете обаче не се определя от нас”, каза той. „Има си отдели, които на база на това колко е сериозно нарушението определят неговата глоба”, коментира Славов. Той поясни още, че проверките билат няколко вида. „Има периодични порверки, функционални, които са по искане на ползвателя и внезапни, като днешните”, лаконичен бе той. Поддържащите фирми в Югозападна България са 10, а асансьорните съоръжения над 1 500. Най-честите констатирани нарушения са тежко състояние на кабелите, липса на добра осветеност и проблеми с триещи шайби.

Comments

comments