Служебното правителство ще обсъди доклад за изпълнението на държавния бюджет

Проект на доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показателите на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2022 г. предвижда част от дневния ред на редовното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Вносител на проекта на доклад е служебният министър на финансите Росица Велкова.

Правителството ще обсъди още План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на европейска гаранция за децата (2020 – 2030 г.).

В дневния ред на заседанието на кабинета е включено и обсъждане на промени в Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепя на изготвянето на планове за управление на речните басейни и на планове за управление на риска от наводнения, сключено между Министерството на околната среда и водите Международната банка за възстановяване и развитие.

Началото на заседанието е от 10:00 часа.

Comments

comments