След проверки на ДАМТН се извършват ремонтни дейности на 150 язовира

На 150 язовира се извършват ремонтни дейности след проверки на ДАМТН, съобщиха от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. От началото на годината до 1 юни са направени проверки на 1738 язовира, при планирани 3620 проверки за годината. Самостоятелно ДАМТН е проверила 1489, а в рамките на месец май са извършени и 238 контролни проверки. Издадени са над 7700 предписания за установените неизправности при експлоатацията им. Сред забележките за отстраняване са: назначаване на оператори или изработване на техническо досие, понижаване на водното ниво до кота основен изпускател, изработване на програма за технически контрол, както и временно извеждане от експлоатация и др. 54 язовира са с предписания за понижаване на водното ниво или временно извеждане от експлоатация. От тях към момента са източени 40 язовира. В резултат на дейността на ДАМТН, повечето от собствениците са започнали и отстраняване на неизправностите. Още през първото тримесечие на годината ДАМТН изпрати писма с препоръки до областните управители да понижат нивата на язовирите до 70 на сто от обема им, с цел осигуряване на свободен резерв. Създадена е максимална координация и взаимодействие с МОСВ, ГД ПБЗН, ДНСК и обмен на данни при усложнени метеорологични условия. В изпълнение на заповеди на областните управители са проверени съвместно 249 язовира. Така общият брой на проверените до 1 юни язовири е 1738. Създаден е оперативен щаб за работата в критични ситуации, който веднага започва да работи при постъпване на информация за интензивни валежи или форсмажорни обстоятелства. До момента оперативния щаб е активиран три пъти. Извършени са отчени, чийто резултати са положителни по отношение дейността по превенцията за предотвратяване на аварии. По данни на МОСВ и МВР от 2015 г. язовирите в страната са 5158, като в края на годината, след проверките на ДАМТН, броят им ще бъде актуализиран.

Comments

comments