След възобновяване Върховният съд върна делото „Чората“ за нова експертиза

Върховният касационен съд отмени оправдателните присъди на петимата полицаи, обвинени за смъртта на Ангел Димитров – Чората и върна делото за ново разглеждане на Военноапелативния съд за ново разглеждане.
Възобновяването бе инициирано по искане на главния прокурор след решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Димитрови и други срещу България“, с което са констатирани нарушения по чл. 2 (право на живот) и чл. 3 (забрана на изтезанията) от Европейската конвенция за защита на правата на човека.

С решението си от днес върховните съдии са приели, че искането за връщане на делото за ново разглеждане е основателно заради съществени процесуални нарушения. Второинстанционният съд е отказал да назначи експертиза за отстраняване на противоречията между двете групи вещи лица, които са дали различно заключение за причината за смъртта на Димитров. Според част от експертите смъртта е причинена от черепно-мозъчна травма и руптура на аортата. Тази причина отговаря на повдигнатото им обвинение. Според други експерти обаче смъртта е в следствие на позиционна асфикция.

По-долната инстанция е мотивирала неудачно отказа си да назначи експертиза и не е положил всички усилия да изясни обективната истина, смята съдебният състав на ВКС.

„Противоречието е между две групи компетентни специалисти в областта на медицината и отстраняването на това противоречие е възможно само от също такива специалисти. Решаването на въпроса за причините за настъпване на смъртта е основен въпрос, който следва да бъде решен по делото и от отговора на който зависи решаването на другите съществени въпроси – дали има извършено престъпление, подсъдимите автори ли са и каква следва да бъде правната квалификация. Противоречието е могло да се отстрани само по пътя на специалните знания, каквито съдът не притежава“, пишат в мотивите си съдиите.

Магистратите са приели като основателно искането за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Съдът е приел, че не се доказва по категоричен начин, че причината за смъртта на Чората е болест. Съществуват травматични увреждания на починалия, които сочат и други възможни причини за смъртта на Чората, като някои от тях коренспондират с характера на повдигнатите обвинения. В тази връзка са дадени указания за назначаване на нова експертиза, която ще бъде извършена от 7 медицински специалисти.
Припомняме, че Ангел Димитров – Чората почина по време на арест в добилата скандална известност операция „Респект “ на бившия вътрешен министър Румен Петков. Петима полицейски служители от участващите в акцията сега отновво ще са подсъдими по делото за смъртта на Ангел Димитров – Мирослав Писов, Георги Калинков, Янко Граховски, Иво Иванов и Борис Механджийски.

Comments

comments