Симитли с нов спечелен проект в социалната сфера

Подобряване на качеството на живот и достъпа до различни услуги за социално включване на деца и възрастни с увреждания, които са в невъзможност за самообслужване цели община Симитли с новия си проект „За независим живот”.

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Симитли е за хора с увреждания /вкл. и деца с увреждания/ и възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

На нуждаещите се ще бъде осигурен достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка. Този център ще бъде създаден в сградата на бившия пансион в Симитли, а ремонтните дейности текат вече.

Общата стойност на проекта е 495 744,46 лева и ще продължи 24 месеца до 31.12.2017 година. Освен за нуждите на потребителите в него , този проект ще създаде и 27 работни места за лица от община Симитли в трудоспособна възраст ще създаде възможности за връщане на реалния трудов пазар на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Закупуването на специализиран транспорт също е сред приоритетните дейности по проекта. Центърът ще бъде с капацитет от 70 потребители, за всеки от които ще се изготвя индивидуална оценка. За да може да обслужва нуждите на потребителите, персоналът ще премине обучение, в което ще трябва да се научи на знание и умения за справяне в критични ситуации.

С реализирането на проекта ще могат да се предоставят и развиват алтернативни социални услуги, с което ще бъде постигнато високо качество на грижата за рисковите групи в обществото. Центъра ще реализира своята дейност в отговор на регистрираното високо търсене на услугата в община Симитли, чрез създаване на нови работни места, както за персонала така и за наетите “Лични асистенти”, “Социални асистенти” и “Домашни помощници” Ще бъде осигурена възможност за “Личните асистенти” по процедурата „Нови алтернативи” за продължаване на тяхната възможност да полагат грижи за близките си с увреждания.

Ръководителят на проекта Кирил Младенов и неговият координатор Ивайло Гоцев разясниха в детайли дейността на проекта. На пресконференцията присъстваха заместник-кметът по социалните дейности на Община Симитли Евгения Георгиева, Александър Балев- директор дир. „Социално подпомагане” –Благоевград, Емилия Халилова- началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”, Виктория Харалампиева- юрист консулт в РДСП-Благоевград, Митя Димитров- директор БТ- филиал Симитли, Живка Янкова- главен експерт СЗ, Румяна Стоилкова, ръководители на социални услуги и заинтересовани лица.

Проектът „За независим живот” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” BG05M9ОP001-2.002 е на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Comments

comments