Симитли се включва в Национална седмица на четенето

Министерството на образованието организира от 7 до 12 декември Национална седмица на четенето, като част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Част от нея ще бъде и Симитли. Всички детски градини в общината ще вземат участие в масовото четене.

В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) са очертани мерки за повишаването на грамотността на всички нива на образование и е представена визията на Министерството на образованието и науката за насърчаване на четенето до 2020 година.Голяма част от планираните мерки в стратегията имат за цел преодоляването на причините за ниска грамотност с особено внимание към застрашените групи – бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите и намаляват мотивацията; билингвите, при които езикът е съществена пречка за придобиване на образование; ромите, при които бедността и езикът увеличават преградите в придобиването на образование. В стратегията се акцентира върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите в нея.С разбирането, че повишаването на грамотността е един от значимите фактори за развитие на всяко общество e приет Национален план за действие през 2015-2016 година за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020).Министерството на образованието и науката провежда Националната седмица на четенето като реализира различни дейности за всеки един от дните

Comments

comments