Сигнал от граждани: Кадри на убити дива коза и сърна възмутиха хората в благоевградско. Вилнеят ли бракониери в НП „Рила“?

 

Дивата коза дори е символ на националния парк „Рила“,  поради наличието на най-голямата ѝ популация у нас. Местообитанията й се намират предимно в субалпийския и алпийския пояс. Числеността на рилската дива коза през последните години нарасна неколкократно, поради засилената контролно-охранителна дейност и намаляване на бракониерските набези.

Поредният сигнал, който получихме обаче, говори  друго – от непрекъснаните бракониерски набези вече не може да видиш дива коза в този район.  В благоевградската група  Топ Скандално-BLG    са публикувани снимки на мъж, който позира до трупа на убита дива коза. В публикацията е написано: „Убиецццц!!!Месар и бракониер Николай Шестако !!!На вниманието на ДГС рилски манастир и ДГС Благоевград и МВР.“

Твърди се, че убийството на животното е станало в района на Рилски манастир, т.е. в Национален парк „Рила“.  Човекът, който алармира за това безумие, настоява органите на реда да проверят случая и да накажат бракониерите, които нарушават законите.

Хората подали сигнала до нас,  казват, че човекът от  снимката, който според тяхната информация живее в гр. Кочериново, дори не е ловец по смисъла на закона и настояват това обстоятелство също да бъде надлежно проверено.

Незаконно се преследват и отстрелват диви кози както от законни ловци, така и от хора без разрешително за лов, на територията на парка със законно или незаконно притежавано оръжие. Бракониерството не само не позволява увеличаване на числеността, но и влошава структурата на популацията, разстройва стадата и прогонва козите от местата за зимуване и раждане на малките, притеснено коментират граждани.

В групата има и втора публикация по темата, като този път, на снимката има двама мъже с прикрити лица, а пред тях лежи убита сърна. Ето какво пишат будни граждани по темата в социалната мрежа:

„Убиец!!!!Кой ,прикрива най големия бракониер в рилското корито Николай Шестако ?Убиеца с нередовна пушка и убита от него сърна !!!!“

Наказанието за убийството на защитени животни е от 1000 до 10 000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета, както и до три години затвор. Това гласи чл. 86 от Закона за лова и опазване на дивеча за бракониерство на едър дивеч.

Наказателният кодекс предвижда по чл. 237,  който убие или улови без надлежно разрешение едър дивеч, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 7.

 

 

 

Comments

comments