Семинар за начални учители се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“

Съвместна инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград – доказателство за силата на партньорството в сферата на образованието
Преди старта на академичната 2016 – 2017 година по инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград, и със съдействието на РУО – Благоевград, се проведе семинар за учители в началния етап на основното образование. Въпреки своята изключителна натовареност преди началото на учебната година, учителите от различни училища от близки и по-отдалечени общини на областите Благоевград и Кюстендил с ентусиазма, присъщ на педагогическата общност, изпълниха Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Форумът беше открит от декана на Факултета по педагогика доц. д-р Траян Попкочев. Приветствия към участниците отправиха председателят на Сдружението на началните учители г-жа Весела Вангелова и заместник-деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Красимира Марулевска. Семинарът беше посветен на актуални проблеми, свързани с приложението на Закона за предучилищното и училищното образование и въвеждането на нови учебни програми в първи клас на началния образователен етап. Тематичната насоченост на семинара е свързана с въвеждането на модули от учебния предмет Технологии и предприемачество и прилагането на новата учебна програма по Български език и литература в първи клас. Доц. д-р Емилия Божкова представи в дискусионен формат основните методически акценти в обучението по Технологии и предприемачество в първи клас. Съдържателните и процесуално-технологичните нововъведения, предвидени в учебната програма по Български език и литература в първи клас, бяха обсъдени в хода на лекцията, поднесена от доц. д-р Мая Сотирова. Съвместната инициатива на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Сдружението на началните учители в област Благоевград още веднъж доказа необходимостта и ценността на партньорското взаимодействие на работещите в сферата на образованието, за да бъдат откривани верните решения в иновационната педагогическа дейност.

Comments

comments