Семействата на 11 000 първокласници ще получат еднократна помощ

Семействата на близо 11 хиляди първокласници вече са одобрени за получаване на еднократната помощ за записване в първи клас в държавно или общинско училище, става ясно от справка на Агенцията за социално подпомагане.

Социалните са отказали помощта на 54 семейства, а над 5000 молби са в процес на разглеждане. До същата дата са подадени молби за отпускане на енергийна целева помощ от близо 112 хиляди души. За 29 хиляди от тях вече са издадени заповеди.

Помощта за първокласници през тази година е в размер на 250 лева. Право на нея имат семействата на деца, записани в държавно или общинско училище, като условието е месечният доход на член от домакинството да не надвишава 350 лева.

Целта на помощта е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната година. Молбите за нея ще се приемат до края на септември. Ако детето не постъпи в първи клас, родителите трябва да възстановят получената помощ. През миналата учебна година държавата подпомогна семействата на над 47 хиляди първокласници.

По отношение на помощта за отопление, тя се полага за петте месеца на отоплителния сезон 2015-2016. Общата сума е 361 лева, като изплащането й става на няколко транша. Така парите за ноември и декември се изплащат през месеца, следващ месеца на издаване на заповедта. До края на януари се превежда остатъкът от сумата. С втория транш ще се компенсират промени, ако има нови цени на тока. През миналата зима помощта е била отпусната на 255 хиляди домакинства. Крайният срок за кандидатстване е 31-ви октомври.

Comments

comments