Сдружение на кметове и кметски наместници учредиха в Благоевград

Сдружение на кметове и кметски наместници беше учредено преди дни в Община Благоевград. Инициативата е по предложение на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов. В Сдружението участват кметове и кметски наместници от 15 населени места в общината. На учредителното събрание беше гласуван устав, управителен съвет и име на Сдружението. За председател на организацията бе избран кметът на с. Дъбрава Росен Георгиев. Ръководството му ще се осъществява от УС, в който влизат двама зам.-председателя, кметовете на селата Зелен Дол – Ангел Младенов и на с. Покровник – Методи Цонев. Управителният съвет е с мандат от три години. Избира се по предложение на членовете на сдружението с явно гласуване. Всички решения се взимат на общо събрание на сдружението.
6 (1)

За име на Сдружението избраха „Асоциация за европейско развитие на българското село“, като тече процедура по съдебната регистрацията на организацията. Учредяването на сдружението е напълно изрядно и в съответствие с всички норми и изисквания. Юридическото лице представляващо сдружението е адвокат Тео Тошев.

3 (4)

2 (4)

Регистрацията на „Асоциация за европейско развитие на българското село“ е с нестопанска цел. Сдружението има за цел, в партньорство с Община Благоевград , да кандидатства по Европейски програми предназначени за развитието на селските райони, които да компенсират липсата на средства в селата на територията на общината, обмяна на опит на добри практики и др.

Специален гост на учредяването на сдружението „Асоциация за европейско развитие на българското село“ бе Николай Гюров, който е председател на Сдружението на кметовете на кметства в община София.

Comments

comments