Само една фирма с желание да лови безпризорните кучета в Благоевград

Софийската фирма „Бали Ко” с управител Илияна Балева е единствения кандидат за изпълнител на обществена поръчка на община Благоевград за залавяне, ветеринарно – медицинско обслужване с настаняване в приют за безстопанствени животни и помещения, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета в Благоевград.

Днес комисия на община Благоевград с председател Ивана Янева, отвори офертата на фирмата. На по –късен ятап ще станя есно и какво е ценовото предложение на „Бали Ко“ за осъществяване на поръчката на община Благоевград.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя, е в размер на 83 333 лв. без ДДС или 100 000 лв. с ДДС, който не може да се надвишава. Максималният срок за цялостно изпълнение на поръчката е 12 месеца след сключване на договора.

Софийската фирма „Бали Ко“ и в момента отговаря за залавянето, кастрирането, обезпаразитяването и настаняването на безпризорни кучета в приюта изграден в село Мощанец.

Припомняме че приютът в Благоевград функционира от една година, като всеки който желае може да осинови изоставено куче. Той беше изграден по предложение на кмета на община Благоевград Атанас Камбитов, като капацитетът му към момента е 80 места.

Приютът за бездомни кучета е съобразен с изискванията и стандартите на Европейския съюз за хуманно отношение към животните. Кучетата, настанени в него, се обезпаразитяват, кастрират, маркират и чипират. Специалистите, които работят в приюта, са преминали курс за хуманно отношение към животните. Лекарският кабинет, през който кучетата преминават, е оборудван с най-модерна апаратура.

Comments

comments