РУО-Благоевград обяви списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт“

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД – 09 – 72/ 17.01.2017г., на министъра на образованието и науката реши:
І. Допускат се до конкурс следните кандидати:
1. Илиана Здравкова Спасова
2. Вера Георгиева Влахова
3. Блага Аспарухова Христова
4. Катя Атанасова Попова
5. Маргарит Иванов Делин
6. Янка Величкова Рангелова – Мирон
7. Цветана Георгиева Атанасова
8. Светослава Георгиева Байракова
9. Милена Богомилова Симова
10. Данаила Георгиева Мишева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.02.2017г., в 10.00 часа, за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.
Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.02.2017 г. от 12.00 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.
Интервюто ще се проведе на 08.02.2017 г. от 14.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Comments

comments