Розалия Димитрова пое поста на директор на Агенция „Митници“

Розалия Димитрова пое поста на директор на Агенция „Митници“. Тя има повече от 24 години професионален опит в митническата администрация. От август 2014 година до настоящия момент е заместник-директор на Агенция „Митници“.
Розалия Димитрова е магистър по „Неорганични и електрохимични производства“ във Висшия химикотехнологически институт – София (Химикотехнологичен и металургичен университет – София) със следдипломна квалификация „МИО и митническа политика“ в УНСС. От 1991 г. досега работи в митническата администрация, като преминава през всички длъжности от стажант митнически инспектор до директор на дирекция. От 2011 г. е директор на дирекция „Митнически режими и процедури“ в Централното митническо управление на Агенция „Митници“.

Участва в работата на Комитета по Митническия кодекс и групи на ниво Европейска комисия. Координира работата на митническата администрация на национално ниво и участва на срещите за обсъждане на разпоредбите проектите на Делегирания акт и Акта за изпълнение на Митническия кодекс на Съюза (прилагане от 01.05.2015 г.). Награждавана е за постигнати резултати в подготовката на митническата администрация за процеса на присъединяване на Република България към ЕС и за принос към Световната митническа организация.

Comments

comments